Her finder du handelsbetingelser, der er gældende ved køb af vores online-produkter.
 
Når du køber adgang til produkter på www.kjavis.dk, handler du med:
KJ.A. Holding ApS
Nordre Ringvej 54
5300 Kerteminde
Telefon: 2366 0088
CVR-nr.: 61400214
E-mail: info@kjavis.dk  
Web: http://www.kjavis.dk
 
Priser:
Alle priser er inklusiv 25% moms. Alle priser er inklusiv alle danske afgifter, told mm.
 
Kreditkort:
Der kan betales online med Dankort Når der betales med betalingskort er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem.
Data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken vi eller andre har således mulighed for at læse dataene.
Levering:
 
Levering:
Efter endt betaling aktiveres det ønskede produkt. Hvis der ikke kobles direkte til kjavis.dk bedes du venligst koble op igen og logge ind med mailadresse og det kodeord du lige har angivet. Kodeord kan senere ændres under profil.
 
Online-produkter:
Når den periode der er betalt for udløber, vil du igen skulle indbetale. Du skal igen logge på og angive oplysninger fra dit betalingskort, men dit navn og adresse vil være husket, hvis du anvender samme mailadresse.
Produktet kan ikke overflyttes til anden person eller standses i købsperioden.
Købet er bindende for hele den betalte periode.