Vælgermøde

Onsdag 25. oktober 2017 kl. 14:44

Vælgermøde
Vælgermøde
Byrådskandidat for de Radikale kommer i dette indlæg med en række forslag til støtte for de frivillige og de områder, de bridrager til med deres hjælp.

Tirsdag den 24. oktober havde jeg fornøjelsen af mit første vælgermøde. Arrangementet var indbudt til af Kerteminde Kommunes fodboldklubber, det var en god oplevelse – tak for invitationen!

Fodboldklubberne havde værtskabet, men dialogen havde relevans for mange øvrige områder i vores kommune. Der var i klubberne især fokus på frivillighed, faciliteter og samarbejdet med offentlige myndigheder. Elementer der har stor betydning for alle områder, der nu og i fremtiden beriges af frivillige kræfter.

De Radikale vil arbejde for at støtte vilkårene både for de områder, der har brug for frivillige, og for de frivillige der bidrager med gode kræfter.

Vi foreslår følgende tiltag som en start;

- Årlig frivilligkonference, hvor man som frivillig er i dialog med politikere og ledere på området. Hvor udfordringer og behov drøftes, og hvor de frivillige mødes med nærvær, anerkendelse og værdsættelse.

- Samarbejde med frivillighedscentret om at indhente viden til udvikling af frivilligheden. Både i forhold til kampagner, rekruttering, fastholdelse og værdsættelse.

- Udvikle en efterspurgt løsning, der letter opgaven for de frivillige, ved at afbureaukratisere og forenkle adgangsvejen til diverse tilladelser i forbindelse med arrangementer.

Frivillighed er en social kapital, som vi skal værne om og give de bedst mulige betingelser – det handler nemlig om mennesker!

Thinne Nielsen-Tjørnfelt
Byrådskandidat for Radikale i Kerteminde Kommune
Fjordvej 92
5330 Munkebo