God kollektiv transport

Lørdag 21. oktober 2017 kl. 09:59

God kollektiv transport
Morten Berthelsen, byrådskandidat for SF, skriver om betydningen af en god kollektiv transport.

Kerteminde Kommune, har en politik om, at kommunen vil understøtte vores landsbyer, så de er attraktive med hensyn til at tiltrække nye beboere og fastholde dem, der har valgt at bo i landsbyerne.

Her spiller den kollektive trafik en væsentlig rolle. Den er det bindeled, som skal sikre at borgerne, har mulighed for at kunne komme rundt i vores kommune.

I Kerteminde Kommune består den kollektive trafik som vi alle ved af busdrift, men derudover har vi også:

1. Telependler ordning
Denne ordning er ideel for dem, som har job eller uddannelse længere væk fra kommunen, da den giver mulighed for, at man kan pendle til et trafikknudepunkt. Det kan være rastepladsen i Munkebo, hvor de studerende kan fange deres uddannelsesbus, eller pendleren som benytter sig af togstationen i Langeskov.

Denne ordning kører fra 5.30 om morgenen til 23.00 om aftenen, og dækker således også de skæve tidspunkter, hvor busserne ikke er tilgængelige.

2. Telekørslen
Denne kørsel sikrer, at borgerne, turisterne og andre har mulighed for at kunne komme rundt i kommunen, om det er til en tur i svømmehallen i Munkebo, eller i fremtiden til det kombinerede bibliotek og turistkontor i Kerteminde, spiller ingen rolle.

I SF Kerteminde mener vi at en god og velfungerende kollektiv trafik er vigtig, derfor skal vi værne om den, vi skal udvikle den, og når vi en gang får råd, forbedre den. Den kollektive trafik binder kommunen sammen og så er den også miljørigtig.

Det er politik med hjerte og hjerne.

Morten Støchkel Berthelsen
kandidat nr 5 for SF til kommunalvalget 2017.

Vejlevangen 10, 5300 Kerteminde