God kollektiv transport

Lørdag 21. oktober 2017 kl. 09:59

Print venlig side!  Send artiklen til en ven!   Større tekst   Mindre tekst

God kollektiv transport
Morten Berthelsen, byrådskandidat for SF, skriver om betydningen af en god kollektiv transport.

Kerteminde Kommune, har en politik om, at kommunen vil understøtte vores landsbyer, så de er attraktive med hensyn til at tiltrække nye beboere og fastholde dem, der har valgt at bo i landsbyerne.

Her spiller den kollektive trafik en væsentlig rolle. Den er det bindeled, som skal sikre at borgerne, har mulighed for at kunne komme rundt i vores kommune.

I Kerteminde Kommune består den kollektive trafik som vi alle ved af busdrift, men derudover har vi også:

1. Telependler ordning
Denne ordning er ideel for dem, som har job eller uddannelse længere væk fra kommunen, da den giver mulighed for, at man kan pendle til et trafikknudepunkt. Det kan være rastepladsen i Munkebo, hvor de studerende kan fange deres uddannelsesbus, eller pendleren som benytter sig af togstationen i Langeskov.

Denne ordning kører fra 5.30 om morgenen til 23.00 om aftenen, og dækker således også de skæve tidspunkter, hvor busserne ikke er tilgængelige.

2. Telekørslen
Denne kørsel sikrer, at borgerne, turisterne og andre har mulighed for at kunne komme rundt i kommunen, om det er til en tur i svømmehallen i Munkebo, eller i fremtiden til det kombinerede bibliotek og turistkontor i Kerteminde, spiller ingen rolle.

I SF Kerteminde mener vi at en god og velfungerende kollektiv trafik er vigtig, derfor skal vi værne om den, vi skal udvikle den, og når vi en gang får råd, forbedre den. Den kollektive trafik binder kommunen sammen og så er den også miljørigtig.

Det er politik med hjerte og hjerne.

Morten Støchkel Berthelsen
kandidat nr 5 for SF til kommunalvalget 2017.

Vejlevangen 10, 5300 Kerteminde


© Copyright 2022 Kjerteminde Avis. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Kerteminde Kommunes forbrug af konsulent og advokatbistand i byrådsperioden
- Vælgermøde
- Fup eller fakta om halal i Kerteminde
- Undgå politisk lotto
- Møller atter til debat!
- God kollektiv transport
- Kommunens organisering
- I dag er alle unge talentfulde
- Hvilken lederstil ønsker vi?
- Fokus på borgere med sygdommen demens!
- Lad ikke nogen få krammet på dig
- Bedre indeklima kan gavne både trivsel og økonomi

Kommentarer til artiklen:
SFeren Torben Andersen vrøvler igen. Vi har været med i de to sidste budgetforlig og tager gerne del i besparelserne. Så vi har taget ansvar. Når vi ikke var med i de to første forlig, skyldes det, at vi ikke ønskede at bruge 100 millioner kroner på et nyt prestigerådhus. Når vi fx ikke ønsker at deltage i havneforliget skyldes det, at bebyggelsen af havnen er for massiv og man bør tænke byens historie ind. Så kære SFer Torben Andersen måske du skulle følge lidt bedre med. Så jeg må konkludere, at dit indlæg er fyldt med en række påstande uden hold i virkeligheden.
Kim Beck Danielsen, 26-10-2017 11:36:57

Der var en gang, hvor radikal politik var at skaffe sig indflydelse ved at indgå forlig. Sådan er radikal kommunalpolitik hverken i København eller Kerteminde længere. De radikale har udviklet sig til helst at stå med "rene hænder" - ikke påtage sig et ansvar og kritisere alt og alle.

Man lover i Kerteminde skattefinansieret kystsikring, ingen besparelser på skoler, daginstitutioner og kernevelfærd. Men man peger aldrig på hvor pengene skal komme fra ! Når man bliver presset er svaret effektiviseringer hvor 2-cifrede million beløb. Men hvor er det de radikale vil skære ? Det får vi aldrig svar på.

Man vil gøre noget ved brostenene på Renæssancehavnen, men man vil ikke fortælle hvad - det skal nogle konsulenter finde ud af. Man vil ikke have havneplanen som den ser ud i dag, men man vil have nogle skattefinansierede konsulenter til at finde ud af hvad der skal sættes i stedet.

At påtage sig et ansvar er krævende. Det er lettere at stå på sidelinjen og råbe højt.

Efter flere års debat med Kim B. Danielsen, har jeg ikke længere nogen forventning om at få svar på ovenstående. Mine tidligere forsøg er alle endt med en række nye anklager og ny mistænkeliggørelse.Torben Andersen, 26-10-2017 09:51:45

Kære Morten

Nu vil du jo gerne slutte debatten, men kommunalpolitik er mere en flekstrafik. Så måske du kunne forklare mig, hvorfor: SF gerne vil have et discountsupermarked på Strandkilen? Hvorfor SF som socialistisk parti har solgt 31 ældreboliger til en lokal investor, der har resulteret i store huslejestigninger for de ældre? Hvorfor SF ikke ønsker en kultursarvsmasterplan for de tre centerbyer? Hvorfor SF vil stoppe tre vindmøller ned i halsen på befolkningen i Munkebo? Ja, hvorfor har I i hele byrådsperioden stort set stemt som Venstre? Ja, hvorfor skal klimatilpasning/kystsikring privatiseres? Er vi ikke alle skyld i verdens miserable tilstand?

KimBeck Danielsen, 25-10-2017 21:29:00

Jeg kan konstatere, at nu efter flere forsøg har de Radikale ikke tænkt sig at komme med bud på, hvordan vi udvikler den kollektive trafik. Det synes jeg er synd, men jeg respekterer det.

Der har været en helt anden agenda fra starten af, og det virker til at jeg ikke får et svar.

Tak for “debatten” vi mødes nok en anden gang.

God aften.
Morten Støchkel Berthelsen, 25-10-2017 20:19:12

Hej Torben
Tak for det gode råd.
Her er hvad De Radikale vil:

• Vi vil investere i børnene og de unge. De er vores fremtid. Vi skal satse på uddannelsesområdet. Skolerne har de sidste år holdt for med besparelser. Det er en forkert vej at fortsætte. Vi skal tværtimod investere i området. Vi skal bruge anlægskronerne i budgettet på kommunens skoler, daginstitutioner, legepladser, cykelstier og plejehjem i stedet for på vidtløftige projekter som rådhus og byomdannelse.

• Vi tager bosætning og landsbypolitik alvorligt og ønsker at bevare alle vores gode skoler og daginstitutioner i nærområderne.

• Vi står for en handicappolitik, der tilgodeser det enkelte menneskes behov og ikke tager udgangspunkt i en tilfældig besparelse. Besparelser på området bør hentes i administration og ledelseslag.

• Vi vil værne om og udnytte/udvikle de unikke værdier, som kulturarven i vores kommune repræsenterer. Derfor stillede vi et forslag om at få lavet en kulturarvsmasterplan. Det vil vi fortsat arbejde for.

• Vi vil udvikle Kerteminde havn i respekt for det bestående og Kertemindes DNA og ikke som et stort investorprojekt.

• Vi vil arbejde for en klimatilpasning, som er velgennemtænkt og ikke pålægger en særlig gruppe borgere et urimeligt ansvar og en stor økonomisk byrde for et sluseprojekt, man har mangelfuld erfaring med.

• Vi vil have sat gang i salget af erhvervsgrunde, først og fremmest i Mariesminde i Langeskov - dér ligger der et meget stort udviklingspotentiale, som kommunen bør investere i. Markedsføringen kan ske i samarbejde med en professionel erhvervsmægler, og kommunens egen markedsføring på hjemmesiden bør optimeres.

• Vi går ind for vedvarende energi, men vi bør vælge de rigtige løsninger. Vi bør arbejde for havvindmøller og ikke kæmpevindmøller på land som i Munkebo, der ødelægger landskabet og generer omkringboende med støjgener og skyggekast.

• Vi står for retfærdighed og gennemsigtighed i forbindelse med ansættelse af ledere i kommunen. Derfor har vi arbejdet for, at faste lederstillinger opslås, og ingen forfordeles, fordi de tilfældigvis har de rette forbindelser.

• Vi vil en anden vej end den, kommunen har været ført ud af de sidste 4 år. En vej som afspejler et socialt ansvar, og som tager borgernes ønsker og respons alvorligt.

Vi står for en borgernær politik og for reel borgerinddragelse.

Hvis du eller andre vil vide mere om, hvad De Radikale vil så mød os til vælgermøder, her på kjavis.dk på facebook og på gader og stræder de næste uger.
Vi ses derude!
Ulrik Wehner, 25-10-2017 18:36:42

SFeren Torben Andersen bør måske lige fortælle, at han var med til at trække rådhuset ud af budgettet før sidste byrådsvalg. Ret hurtigt var SF igen begejstrede tilhængere af at få et nyt rådhus, men man havde jo også peget på Hans Luunbjerg fra Venstre som ny borgmester. Derefter har SF holdt fast ved et nyt rådhus, det skal dog placeres ved den tidligere Fjordvangskole, som SF også stemte ja til at lukke. I det hele taget har SF i den forgangne periode stemt sammen med Venstre. Dvs. udsalg af Kertemindes historiske bygninger, 31 ældreboliger solgt til lokal investor, flytning af tandlægeklinikken til Langeskov, så forældre fra Munkebo, Hindsholm og Kerteminde må køre meget langt for at få børnenes tænder behandlet osv. En af de sidste store sager er SFs misinformation om kystsikring/klimatilpasning, hvor formanden for teknik- og miljø endte med at måtte undskylde. Men det har store konsekvenser for husejere, der nu muligvis skal pålægges udgifter i al evighed, uden at kende beløbet. Ja, valget handler om meget. Så hvis man ikke ønsker et nyt rådhus eller at husejere skal pålægges udgifter i al fremtid, bør man stemme på de Radikale. Vi har gennem hele perioden lyttet til hvad borgerne siger.
Kim Beck Danielsen, 25-10-2017 18:01:38

Undskyld til Ulrik. Jeg omtalte dig som kandidat til det forestående kommunevalg. Det er du ikke
Torben Andersen, 25-10-2017 16:48:25

I en tråd om kollektiv trafik insisterer Ulrik Wehner, som radikal kandidat, at ville snakke budget fra 2015. Så er det vel på sin plads at UW fortæller hvad det radikale ændringsforslag ved den lejlighed egentlig indebærer. Her foreslog de radikale at spare 15 mio. kr ved effektiviseringer. Vi har aldrig fået svar på hvor disse besparelser skulle ramme.
Et godt råd - fortæl hvad de radikale vil. Det øger troværdigheden frem for hele tiden at så tvivl om hvad andre mener.
Torben Andersen, 25-10-2017 16:45:46

Morten - På Kerteminde Kommunes hjemmeside kan man se referater og bilag fra Byrådsmøder.
Her kan du finde Budgetaftale om Kerteminde Kommunes budget 2015-2018. Under Anlæg, Ejendomme, afsnit 3 står følgende:
"Nyt rådhus/Borgerhus til samlet administration incl. Bibliotek, politi og turistkontor så hurtigt som muligt. "
Budgetaftalen er underskrevet af SF.
Det samme er Budgetaftale om Kerteminde Kommunes budget 2016-2019, hvor nyt rådhus også indgår.

Nu er SF sammen andre partier kommet på andre tanker hvilket er glædeligt. Lad os håbe at det holder - også efter valget.

Tillad mig i øvrigt at korrekte dig. Jeg kan vist ikke undslå mig at være politiker eftersom jeg er suppleant til Byrådet i denne periode, men kandidat det er jeg ikke.
Ulrik Wehner , 25-10-2017 16:08:29

Hej Ulrik

Det faktuelt forkerte består i denne sætning:

" I vil gerne nedlægge de 3 eksisterende rådhuse og samle administrationen i et nyt stort rådhus i Kerteminde"

Det er jo ikke sandt.

Vi er med i det budgetforlig, som alle underskrev, hvor det klart og tydeligt står at vi skal renovere de kommunale ejendomme og veje. Dette indbefatter jo også vores administrationsbygninger.

I en valgkamp er det vigtigt at kandidater og politikere ikke stryger om sig med usande oplysninger og fakenews!
Morten Støchkel Berthelsen, 25-10-2017 14:05:09

Hvori består det faktuelt forkerte Morten?
Vil du benægte at SF tidligere har indgået budgetforlig om at bygge et nyt rådhus i Kerteminde som erstatning for de eksisterende rådhuse?

Ulrik Wehner, 25-10-2017 13:49:15

Hej Ulrik

Det er åbenlyst, at det ikke er den kollektive trafik du interesserer dig for. Du har en helt anden dagsorden.

Det vil dog være at foretrække, at du holdt dig til fakta.

Et enigt byråd har besluttet, at vores Rådhuse skal renoveres. Det er det budgetforliget har afsat penge til.
Morten Støchkel Berthelsen, 25-10-2017 11:29:52

Hej Morten
For mig er det et spørgsmål om, hvordan vi vil indrette vores kommune og, hvordan vi får vores kommune til at hænge sammen.
SF vil gerne centralisere. I vil gerne nedlægge de 3 eksisterende rådhuse og samle administrationen i et nyt stort rådhus i Kerteminde og I stemte for centraliseringen af børnetandplejen.
For at den centralisering kan lade sig gøre er kommunen nød til at indtænke borgernes fortsatte adgang til de kommunale tilbud og aktiviteter. Så jeg kan godt forstå at du interesserer dig for, hvordan den kollektive transport fungerer i vores kommune.
Ulrik Wehner, 24-10-2017 21:42:19

Hej Ulrik

Det er jo et spørgsål om planlægning, som du er ude i der, og ikke så meget den kollektive trafik.

Når man anvender kollektiv trafik, så har planlægning altid været en del af ligningen, og det er det også her.

Mit bud er, at det er muligt at få planlagt sine besøg hos tandplejen, i det tidsrum hvor der er mulighed for telekørsel, og så er der ingen skift til andre busser.

Desuden har du mulighed for i telekørslen, at kunne vælge, at du vil være senest fremme på et bestemt tidspunkt.

Har de Radikale nogle specifikke bud på forbedringer eller tilrettelser, i den kollektive transport?
Morten Støchkel Berthelsen, 23-10-2017 10:52:16

Morten - Der er mulighed for at komme til Langeskov fra andre dele af kommunen, men er det OK at sende skolebørn i alle aldre med bus (med skift undervejs) på en tur der kan tage 1 til 1½ time hver vej? Så gik den skoledag.
Ulrik Wehner, 23-10-2017 07:25:55

Ulrik jeg er enig med dig i at man også skal tænke logistik i sådanne situationer.

Hvis der ikke er kollektive transportmuligheder til eller fra den kommunale tandpleje, så skal det løses.

Jeg har dog ikke hørt at der mangler transportmuligheder til tandplejen. Et hurtigt kig på vores på busruter, viser da også det er muligt, når telekørslen ikke kører.

Så hvor er sammenkædningen mellem den kollektive trafik og tandplejen?


Morten Støchkel Berthelsen, 22-10-2017 21:58:16

Logistik skal tænkes med når man som kommune træffer beslutning om at samle aktiviteter og tilbud et sted i kommunen. Jeg oplever at beslutningstagere glemmer at medtænke logistikudfordringer i en effektiviseringsiver. Det er sammenlægningen af tandplejen et eksempel på.
Ulrik Wehner , 22-10-2017 21:18:29

Den udfordring der er med tandplejen, er det grundet den kollektive transport, eller er det fordi du mener der langt?
Morten Støchkel Berthelsen, 22-10-2017 18:20:24

De Radikale mener også at det er vigtigt med en kollektiv transport der hænger sammen i vores kommune.
Personligt synes jeg at der er en udfordring i forhold til at skoletandplejen er samlet i Langeskov. Der er langt for skolebørn fra Munkebo og Hindsholm der skal til tandlæge i Langeskov.
Ulrik Wehner , 22-10-2017 17:48:40

Kære Ulrik

Det kan du tro jeg vil.

Jeg var indsuppleret som byrådsmedlem i juni i år, under Jespers orlov.

Da jeg var inde, var det under 2. behandlingen af budgetopfølgningen og her var det en kamp for at bevare det vi har. Det ser ud til at det lykkes. Også for år 2018.

Når det så er sagt, så er der nogle småting, som man allerede nu kan begynde at kigge på.

Det kan f.eks. være:

Endnu bedre sammenhæng med ankomst/afgangstider ved busskift/ skift til tog.

Sikre lidt bedre skolekørsel på enkelte ruter.

Og så kan vi jo undersøge mulighederne for skift til cykler/El-cykler ved enkelte knudepunkter, som f.eks. togstationen i Langeskov, rutebilstationen i Kerteminde og Idrætscentret i Munkebo.

I takt med at økonomien bedres ønsker vi også en udvidelse af telekørslen så man kan køre til kl. 23.00.

Som det er nu, hvor telekørslen stopper kl. 21.30 kan man dårligt se en helaftens forestilling i Kerteminde Kino, uden man er afhængig af en bil.

Flere af vores unge som har studiejobs I Kerteminde eller de andre centerbyer, er afhængig af forældre/familie/venner/kærester kan hjælpe med transport, hvis de først har fri kl. 22.00 eller senere. Det kunne være godt, hvis vi havde et kørselstilbud til de unge mennesker og resten af borgerne, så de ikke var afhængige af at have bil, eller nogle kan være chauffører.

Det er nogle få bud herfra, men vi er altid åbne og villige, til at lytte til andre ideer og indgå i dialog herom.

Har de Radikale nogle forslag til at forbedre den kollektive trafik?
Morten Støchkel Berthelsen, 22-10-2017 16:34:43

Kære Morten
Tak for dit indlæg.
Jeg tænker at der er rigtig mange der er enige i, at vi skal have god kollektiv transport. Kan du give nogle eksempler på, hvordan du mener vi kan udvikle den kollektive transport i Kerteminde kommune?

Ulrik Wehner, 22-10-2017 11:47:22

 - Toppen af siden
© Copyright 2022 Kjerteminde Avis

Online lige nu: 134Powered by Kjerteminde Avis :-]