Ekstraordinære besparelser blev hverdag

Tirsdag 17. oktober 2017 kl. 09:48

Print venlig side!  Send artiklen til en ven!   Større tekst   Mindre tekst

Ekstraordinære besparelser blev hverdag
Ane Sofie Andersen Hjorth, der er afgående formand for Ældrerådet, deltog på valgmødet arrangereret af Ældresagen. Hun mener, at nogle af byrådspolitikernes svar vedrørende besparelser på plejecenterene, var pinlige.

På Ældre Sagens valgmøde den 10. oktober stillede Karsten Holm Jensen spørgsmål om nedskæringer på Plejecentrene.

Politikerne svarede om maden og køkkener på plejehjem, men nedskæringer er faktisk meget mere omfattende.

I forbindelse med budget 2018 spurgte Ældrerådet, Bente Fournaise, chef for Sundhed, handicap og rehabilitering, om budgettet til plejecentrene, som er en million kroner mindre i 2018 end i budget 2017.

Historien er, at plejecentrene som alle andre institutioner i kommunen fik besked om at spare i et revideret budget for 2017.

Det gjorde plejecentrene, og det lykkedes dem at spare en million. Det påvirkede imidlertid dagligdagen på centrene meget både med hensyn til pleje og aktiviteter. Men man kan meget, hvis man skal, og det kun gælder en kort periode.

Politikerne vedtog desværre, at besparelserne skulle fastholdes også i 2018. Det vil sige, at plejecentrene nu har en million mindre om året, end det var tilfældet før 2017, og samtidig kan alle se, at beboerne bliver mere og mere plejekrævende.

Alle politikerne i det nuværende byråd burde have sat sig ind i det. Det blev vedtaget på byrådsmødet 22 eller 23/6.

Men de byrådspolitikere, der deltog på valgmødet, tog konsekvent afstand fra besparelserne ved at sige, at ”havde jeg vidst det, så...”. Det var pinligt at overvære.

Ældrerådet forsøgte at gøre opmærksom på problemet ved atsende et høringssvar, selv om vi ikke blev bedt om det.

Ane Sofie Andersen Hjorth
Formand for Ældrerådet indtil årsskiftet
Midskovvej 260, Mesinge


© Copyright 2020 Kjerteminde Avis. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Kerteminde Kommunes forbrug af konsulent og advokatbistand i byrådsperioden
- Vælgermøde
- Fup eller fakta om halal i Kerteminde
- Undgå politisk lotto
- Møller atter til debat!
- God kollektiv transport
- Kommunens organisering
- I dag er alle unge talentfulde
- Hvilken lederstil ønsker vi?
- Fokus på borgere med sygdommen demens!
- Lad ikke nogen få krammet på dig
- Bedre indeklima kan gavne både trivsel og økonomi

Kommentarer til artiklen:
Kære Rikke og Jutta. Tak for jeres svar. Jo tak Jutta. Netop dét møde i juni er da et af dem, der stadig huskes. Jeg kan faktisk godt huske, at du var voldsomt frustreret over, at ingen af jer havde fået flere af de ting, I skulle stemme om, rigtig belyst, - bad om mere tid, var dårligt klædt på osv, og jeg husker også, at du udtrykte, at du håbede aldrig, du skulle opleve det her igen. Der var også generel utilfredshed med den nye budgetform - uoverskuelig og ugennemsigtig m.m. Det er ikke så underligt. Selv Carsten Møller har flere gange undret sig over, at økonomien er så dårlig, med det skatte og indtægtsgrundlag vi har. Jeg spørger mig selv, om man oppefra har valgt et ugennemsigtigt system, fordi det netop SKAL være ugennemskueligt af "konspirationstoretiske" grunde, som jeg ikke er inde i. :-) Undskyld! men tænk, at jeg overhovedet kan få sådan en tanke.
Både Lars Ole V. og Sanne S.K. har "mentalt" trukket deres stemme tilbage af samme grund, og på sidste byråds møde blev påstandene om mangelfuld belysning af disse afstemninger igen fremsat UDEN MODSIGELSE.
Jeg kunne ønske mig, at man stemte efter personlig samvittighed og IKKE efter aftaler, så ville meget se anderledes ud. På et tidligere byrådsmøde udtrykte Jesper Hempler meget fornuftigt og smukt, at nedskæring af den vedligeholdende træning, ville være fuldstændig vanvittigt, og alligevel stemte SF for. På et borgermøde, hvor jeg kom i gruppe med Marianne Machon, sagde hun, at beskæring af den vedligeholdende træning ville være en meget dårlig idé - (også smukt). Jeg blev glad og spurgte, om hun så i byrådet ville kæmpe for dens bevarelse. Efter en lang overvejelse, forklarede hun mig, at så enkelt kunne det ikke stilles op for bla bla bla.
Men kunne Handikaprådets indflydelse have haft betydning, hvis det havde været funktionsdygtigt?
Som sagt er jeg meget forarget over denne "ommer", og kan ikke lade være med at spørge mig selv om, hvor mange beslutninger, der bagudrettet er truffet på "mangelfuldt belyst" grundlag. Jeg tror ikke, det er så få, for ofte SKAL der helst ikke være tid nok, er det desværre mit indtryk. Steen

Steen Ørsted, 25-10-2017 16:16:56

Alle partier med undtagelse af Enhedslisten stemte for besparelsen.
Jeg vil give Lars Ole fuldstændig ret i, at det var meget uklart, hvad der egentlig blev stemt om. Det var en meget forvirret dag, hvor punktet først var på Social- og Sundhedsudvalgsmøde, 1 time efter på ØK og endnu 1 time senere på byrådsmøde. Den måde at stemme så afgørende ting igennem på, gentager sig forhåbentlig aldrig. Byrådet skal altid have den fornødne tid til at læse sagsfremstillingen grundigt igennem, specielt når det drejer sig om sager, som i den grad får konsekvenser for en stor gruppe borgere.

Jutta Lundqvist Nielsen, 24-10-2017 17:56:11

Hej Steen,
hvis du kan finde frem til Byrådsmødet, hvor beslutningen blev taget, vil det fremgå af referatet hvem der stemte hvordan. Referaterne ligger alle på kommunens hjemmeside under politik/dagsordener/byråd
Rikke Mohr Jørgensen, 24-10-2017 11:07:07

Jeg sluttede med to spørgsmål. Er der ikke nogen, der vil forbarme sig over mig og besvare dem. Steen
Steen Ørsted, 19-10-2017 23:48:20

Lars Ole Valsø har åbent givet udtryk for, at han ikke følte at dét, der blev stemt om var tilstækkeligt klart formuleret, da der skulle stemmes om besparelsen på den vedligeholdende træning. Det har jeg af forskellige grunde stor respekt for, fordi det kan udløse ubehagelige antagelser og påstande.
Men nu hørte jeg så her på sidste byrådsmøde, at det fra to sider blev anført, at beslutningsgrundlaget for denne afstemning var mangelfuldt belyst. DETTE BLEV IKKE MODSAGT FRA NOGEN SIDE.
Sket er (indtil videre) sket, men kan det oplyses, hvilke partier , der stemte for besparelsen, og hvilke, der stemte imod?
Og kan det oplyses, om det kunne have haft nogen effekt, hvis Handikaprådet, som jo skal rådgive politikerne om ting, der ligger indenfor deres ekspertiseområde, havde fungeret i den periode, besparelsen blev behandlet? (Det sidste har jeg spurgt om før). Steen

Steen Ørsted, 19-10-2017 00:42:03

Kære Ane Sofie.

Også jeg synes, at det er pinligt, at vi som byrådspolitikkere indtager en ansvarsforflygtigende holdning overfor beslutninger vi selv har truffet ud fra grundig behandling af årsag og konsekvenser - endog på flere møder. Her kan jeg nævne besparelsen på den vedligeholdende træning, som blev behandlet på 3 møder, besparelsen på plejehjemmene med 1 mio., som plejehjemmene på det tidspunkt allerede havde præsteret og som kunne videreføres, det være sig på velfærdsteknologiområdet, hvor jeg kan forstå, at nogen fortsat foretrækker at misinformere om fakta omkring indkøb af bl.a. "skylle/tørretoiletter".
Politisk har vi vedtaget, at vi skal gøre brug af velfærdsteknologi ud fra tre parametre, som alle skal være opfyldt. 1.Det skal give mening for borgerne, 2. Det skal give mening for medarbejdernes arbejdsmiljø og3. det skal give mening for kommunens økonomi.
Vi har en teknologigruppe bestående af en bredt sammensat medarbejdergruppe og vi frekventere bl.a. Foskerparken og teknologisk institut og vi hører om andres erfaringer inden køb.Det gjorde vi også inden køb af toiletterne, men det viste sig, at dem vi havde bestilt ikke var dem vi havde bestilt, hvilket vi fandt ud af ved montering. Vi krævede at få de rigtige sendt, men imidlertid ophørte firmaet. Vi rejste en sag via vores indkøbsaftale og efter meget meget lang tid, fik med medhold. Vores baggrund for at indkøbe sådanne toiletter er hensynet til borgerne. Hvem af os vil ikke ønske, at vi kan være uafhængig af andres hjælp i så intimt anliggende? Velfærdsteknologi er en god investering- ud fra de 3 parametre - i et velfærdssamfund og fordi, vi kommer til at mangle arbejdskraft om få år.
Jeg ved Ane Sofie, at du via dit arbejde i Ældrerådet har været varm fortaler for brugen af teknologi, så tak for det.
Venlig hilsen
Marianne Machon
Marianne Machon, 18-10-2017 11:34:01

 - Toppen af siden
© Copyright 2020 Kjerteminde Avis

Online lige nu: 7Powered by Kjerteminde Avis :-]