Fra et ”nyvalgt” Ældreråds-medlem

Lørdag 14. oktober 2017 kl. 11:00

Print venlig side!  Send artiklen til en ven!   Større tekst   Mindre tekst

Fra et ”nyvalgt” Ældreråds-medlem
Det afgående Ældreråd i Kerteminde Kommune har gjort et stort arbejde i de seneste fire år. De har skabt et godt fundament at arbejde videre på for det kommende Ældreråd. I skrivende stund ved jeg, at jeg pr. 1.1. 2018 og fire år frem bliver medlem af det nye Ældreråd i Kerteminde Kommune. Det burde jeg naturligvis være glad for; men jeg ærgrer mig over ikke at være blevet valgt ved et reelt valg.

Måske er kendskabet og interessen for Ældrerådets arbejde begrænset – det er en skam. Jeg vil derfor arbejde på en synliggørelse af Ældrerådets arbejde og indflydelsesmuligheder på den politik, der føres på området i Kerteminde Kommune. Således at der forhåbentlig er mange kandidater at vælge imellem ved det næste Ældreråds-valg i 2021.

Et Ældreråd skal ikke blot have underretninger, men være en aktiv part i høringer i forhold til de beslutninger, som politikerne skal tage.

På den måde bliver et Ældreråd en naturlig og ligeværdig partner i alle høringer, der også kan have indflydelse på ældres hverdag.

Som ældrerådsmedlem er du pr. definition uafhængig af politiske partier og organisationer, hvilket er en stor gevinst i den demokratiske proces.

I de kommende år bliver der væsentligt flere ældre i Kerteminde Kommune.

Flere ældre betyder også flere borgere, der lever længere med kroniske lidelser.

Hospitalsindlæggelser bliver kortere, og flere borgere vil blive udskrevet plejekrævende.

Genoptræning og sundhedsfremmende tiltag er andre vigtige områder.
Transporproblematikken, herunder egenbetaling, i en geografisk langstrakt kommune er også en udfordring.

Det nye plejecenter, som skal bygges i Munkebo, bliver en stor og interessant opgave for det kommende Ældreråd, at få indflydelse på.
Den første store opgave, der venter os i det nye Ældreråd, er Seniormessen i Langeskov i maj måned 2018.

Færre ressourcer og dermed besparelser er ikke til at komme udenom i disse år heller ikke på ældreområdet. Den statslige finansiering til ældreområdet er ofte præget af kortvarige øremærkede midler, som sætter gode projekter i gang. Når disse tiltag skal forankres, ophører de statslige tilskud til kommunen.

Det betyder at ældreområdet på lige fod med andre kommunale områder må konkurrere om fortsatte midler til driften i det almindelige bloktilskud.

Hvis vi på ældreområdet skal skabe stabilitet og undgå at hoppe fra tue til tue, må vi i Ældrerådet være meget opmærksomme, når der i de politiske udvalg og ved budgetlægninger skal tages beslutninger, som også får indflydelse på ældreområdet.

Vi skal efter min mening også være opmærksomme på, at alting ikke behøver at være, som det plejer. Måske er det sundt engang imellem at blive bragt ud af vores bekvemmelighedszone?

Derfor er jeg også af den overbevisning, at der kræves nytænkning, som ikke nødvendigvis giver forringelser på ældreområdet.

Vi skal handle med omtanke.

I de kommende fire år glæder jeg mig til at indgå i en tæt og konstruktiv dialog og involvering med de øvrige rådsmedlemmer, Kerteminde Kommunes politikere og forvaltninger i arbejdet for at sikre og styrke alle ældres rettigheder i vores Kommune.

Laila Rosenbek Finsen


© Copyright 2020 Kjerteminde Avis. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Kerteminde Kommunes forbrug af konsulent og advokatbistand i byrådsperioden
- Vælgermøde
- Fup eller fakta om halal i Kerteminde
- Undgå politisk lotto
- Møller atter til debat!
- God kollektiv transport
- Kommunens organisering
- I dag er alle unge talentfulde
- Hvilken lederstil ønsker vi?
- Fokus på borgere med sygdommen demens!
- Lad ikke nogen få krammet på dig
- Bedre indeklima kan gavne både trivsel og økonomi
 - Toppen af siden
© Copyright 2020 Kjerteminde Avis

Online lige nu: 10Powered by Kjerteminde Avis :-]